سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
12165 خرید فیش حج تمتع سال: 1386 ماه: - روز: - 5000000 تومان تومان خریدار یک عدد فیش تمتع تا 5 میلیون تومان جهت تشرف به حج هستم.دلال خرید و فروش نی...
مشاهده جزئیات
11616 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11595 خرید فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11577 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی حج نیابتی
سلام علیکم
اینجانب حاضر هستم به نیابت از شما مناسک حج را به ...
مشاهده جزئیات
11509 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 1397 توافقی خریدار 2 عدد فیش حج تمتع ثبت نامی سال 1385 هستیم قیمت زیر 12 میلیون...
مشاهده جزئیات
11496 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - حدود سال اعزام : 1400 کمتر از 10000000 تومان خریدار دو عدد فیش حج تمتع با اولویت ثبت نامی دی یا بهمن سال 1386 هستم . لطفا در...
مشاهده جزئیات
11497 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - حدود سال اعزام : 1400 کمتر از 10000000 تومان خریدار دو عدد فیش حج تمتع با اولویت ثبت نامی دی یا بهمن سال 1386 هستم . لطفا در...
مشاهده جزئیات
11472 خرید فیش حج تمتع سال: 1386 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11468 خرید فیش حج تمتع سال: 1384 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11466 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - 8000000تومان تومان خریدار 2 فقره فیش حج اعزام سال 98...
مشاهده جزئیات
11391 خرید فیش حج تمتع سال: 1386 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 1398 ده میلیون تومان دو عدد فیش اعزام سال بعد برای مصرف خودم خریدار هستم. با دلال معامله نمی کنم....
مشاهده جزئیات
11385 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی خریدار فیش حج شما با قیمت روز و مناسب میباشم ....
مشاهده جزئیات