سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
14529 فروش فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
14528 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: 13 توافقی
مشاهده جزئیات
14527 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: آبان روز: 6 حدود سال اعزام : 98 اعلام شده توافقی از سال 98 اعلام شده
تمتع
2 عدد...
مشاهده جزئیات
14525 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
14524 فروش فیش حج ۳ تمتع سال: 1385 ماه: آبان روز: 14 توافقی ۳ عدد فیش حج تمتع با اولیت اعزام ب قیمت ۱۰۰،۰۰۰،۰۰ تومان...
مشاهده جزئیات
14523 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - حدود سال اعزام : 1399 توافقی
مشاهده جزئیات
14522 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1384 ماه: اسفند روز: - حدود سال اعزام : 99 توافقی
مشاهده جزئیات
14521 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: آذر روز: 1 حدود سال اعزام : 99 ۲۸ میلیون تومان با سلام تعداد ۲ عدد فیش حج واجب برای سال اینده بفروش میرسد سال ثبت نام ۸۶...
مشاهده جزئیات
14518 فروش فیش حج ۲ تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
14517 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: آذر روز: 26 حدود سال اعزام : 99 ۲عدد فیش تومان با سلام تعداد ۲ عدد فیش حج واجب که سال ۸۶ ثبت نام شده بفروش میرسد بمبلغ هر فیش ۲۸ میلیون تومان ...
مشاهده جزئیات
14515 فروش فیش حج تمتع سال: 1385 ماه: فروردین روز: - حدود سال اعزام : سال ۹۸ و۹۹ تومان یک فیش تمتع ثبت نام ۸۵ بانک ملی شهرتهران اعزام سال ۹۸/قیمت با سود ۳۳ تومان...
مشاهده جزئیات
14514 فروش فیش حج ۱ فیش تمتع سال: 1386 ماه: خرداد روز: 19 توافقی
مشاهده جزئیات