سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
14036 فروش فیش حج ۱ عمره سال: 1390 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
14042 فروش فیش حج 2 عمره سال: 1390 ماه: مهر روز: 19 اولویت اعزام : 470 توافقی با درود و سلام.فروش 2 عدد فیش عمره با اولویت 470...
مشاهده جزئیات
14041 فروش فیش حج 2 عمره سال: 1390 ماه: مهر روز: 19 اولویت اعزام : 470 توافقی با سلام.تعداد 2 عدد فیش عمره با اولویت 470...
مشاهده جزئیات
14037 فروش فیش حج 1 عمره سال: 1390 ماه: شهریور روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
14015 فروش فیش حج 3 عمره سال: 1390 ماه: تیر روز: - 800000 تومان دارای 3 عدد فیش حج عمره بانک ملت ...
مشاهده جزئیات
14014 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: تیر روز: - 800000 تومان دارای 3 عدد فیش حج عمره بانک ملت ...
مشاهده جزئیات
14002 فروش فیش حج 2 عمره سال: 1387 ماه: - روز: - اولویت اعزام : 389 توافقی دو عدد فیش حج عمره هر کدام 2500000 تومان...
مشاهده جزئیات
14000 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: مهر روز: 17 توافقی اولویت 512...
مشاهده جزئیات
13976 فروش فیش حج 2 عمره سال: - ماه: - روز: - اولویت اعزام : شخصی توافقی اولویت اول ،فیش ها در سال76خریداری شده و به فیش 800تومانی تبدیل شدند...
مشاهده جزئیات
13963 فروش فیش حج 3 عمره سال: 1390 ماه: شهریور روز: - اولویت اعزام : 496 توافقی
مشاهده جزئیات
13930 فروش فیش حج 3 عمره سال: 1390 ماه: شهریور روز: 27 اولویت اعزام : 538 توافقی
مشاهده جزئیات
13932 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: - روز: - اولویت اعزام : 538 توافقی
مشاهده جزئیات