سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
11941 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: - روز: - توافقی 4عدد فيش عمره بانك ملت...
مشاهده جزئیات
11942 فروش فیش حج ۱ تمتع سال: 1385 ماه: اسفند روز: 28 حدود سال اعزام : امسال تومان
مشاهده جزئیات
11943 خرید فیش حج 2 تمتع سال: - ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 98 توافقی خریدار فیش تمتع هستم قیمت مناسب ۲ فیش خریدارم

...
مشاهده جزئیات
11944 خرید فیش حج 2 تمتع سال: - ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 98 توافقی خریدار فیش تمتع هستم قیمت مناسب ۲ فیش خریدارم

...
مشاهده جزئیات
11945 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: خرداد روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11946 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: بهمن روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11949 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11947 فروش فیش حج 3 تمتع سال: 1386 ماه: مرداد روز: - حدود سال اعزام : 98 تومان ۳ عدد فیش تمتع ثبت نام مرداد ۸۶ بانک ملی تهران قیمت هرکدام 12 میلیون تومان .کمتر...
مشاهده جزئیات
11950 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - 16000000 تومان برای پدرومادرم میخوام لطفا قیمت منصفانه بگین...
مشاهده جزئیات
11951 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - 16000000 تومان
مشاهده جزئیات
11952 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - فروشی تومان
مشاهده جزئیات
11953 فروش فیش حج 2 عمره سال: 1386 ماه: اسفند روز: 12 اولویت اعزام : بانک ملی توافقی دو عدد فیش شخصی هرکدام به مبلغ 12 میلیون تومان ...
مشاهده جزئیات