فلسفه بوجود آمدن فیش حج
فیش حج در واقع یک فیش واریز بانکی است که به منظور ثبت نام در حج عمره و تمتع به این نام مرسوم شده، متاسفانه چون مسافرت به مکه و مدینه دارای محدودیت می باشد هر کشور سهمیه خاص دارد (بر اساس جمعیت مسلمانان آن کشور) و این سهمیه برای کشور ایران برای تمتع.... و برای عمره .....نفر می باشد.به دلیل همین محدودیت سازمان حج زیارت جهت اعزام به حج عمره و تمتع اقدام به اسم نویسی از طریق بانک ملی و ملت نموده است با توجه به اعلام سازمان حج و زیارت جهت آزاد بودن نقل و انتقال به غیر(غیر از افراد درجه یک شخص)  کسانی که می خواهند فیش حج تهیه کنند و یا فیش خود را واگذار نمایند در سر در گمی قرار گرفته اند.این سایت مرجع کاملی است که خریداران و فروشندگان بتوانند در منزلشان و به صورت رایگان مشتری مربوط را پیدا کنند و با قیمت عادلانه معامله نمایند و این مشکل برطرف شود. و شما نیز با اطلاع رسانی در بین دوستان و آشنایان می توانید در رسیدن به این هدف ما را یاری دهید.
اولویت فیش حج تمتع
برای حج تمتع از سال 79 الی 12/86 ثبت نام شده است که به ترتیب تاریخ فیش، اولویت اعزام مشخص می شود در حال حاضر تا تاریخ 30/03/85 به سفر حج سال 93 مشرف شده اند و هر سال سازمان حج چند ماه (حدود دو ماه) را بسته به ظرفیت اختصاص داده شده به ایران و تراکم ثبت نام در ماه های مذکور اعلام می نماید.
اولویت فیش حج عمره
در سالهای 86و87 و سال 90ثبت نام عمره صورت گرفته است و براساس قرعه کشی  اولویتی به فیش های ثبت نامی اختصاص  داده شده است که اولویتها از 1 تا   300برای سال 86و87واولویت 300 تا 600برای ثبت نام سال 90 در نظر گرفته شده است.
نقل و انتقال قطعی فیش حج تمتع و عمره
نقل و انتقال قطعی فیش حج عمره تا اولویت 600 برای افراد غیر (غیر فامیل درجه 1)صورت می پذیرد.
نقل و انتقال فیش حج تمتع :فیش هایی که ثبت نامی قبل از مورخ 30/03/85 میباشد قابل انتقال به غیر(غیر فامیل درجه یک)می باشد
توضیح:  تاریخ مربوط به تهران و بعضی از شهر های بزرگ می باشد. ولی در بعضی از شهرستان ها به تشخیص سازمان حج استان و محدودیت کاروان ها شاید تاریخ فوق الذکر تغییر کند