به گزارش پارس نیوز، 

الهه قاسمی - فاطمه حقیقت جو نماینده محجبه‌ مجلس ششم کشف حجاب کرد، خبری کوتاه که در عین اختصار خود بیانگر چرخش 180 درجه‌ای جماعت اصلاح‌طلب است که هر روز به رنگی درآمده و خود را به رنگ و شکلی در می‌آمیزند.این نماینده مجلس که سالیان سال است در آمریکا سکونت دارد در حالی چنین اقدام شنیع و بی پروایی را انجام داده است که پیش از این هم از ازدواج سفید خود خبر داده بود.

به نظر می‌رسد، حقیقت‌جو بی حیایی و دین ستیزی را به عنوان یک اصلاح‌طلب در این زمینه به حد تمام و کمال رساند، در حالی که برخی بازیگران غربی به سمت اسلام و حجاب روی آورده و در این زمینه نسبت به بی‌بند و باری موجود در غرب اعتراض کرده‌اند.

در این شرایط وی در یادداشتی تلگرامی با بیان این نظر که «حق انتخاب پوشش حق مسلم زنان است»، برخورد با «زنان ناباور به پوشش اسلامی» را محکوم به شکست خواند و نوشته است: نافرمانی مدنی و مسالمت آمیز زنان علیه حجاب اجباری بیش از پیش ضرورت تجدید نظر در قانون مجازات پوشش اجباری را نشان می‌دهد.