آموزش مناسک حج

تهران در یک ماه و نیم اخیر هوای ناسالم نداشته است

هوای تهران کمتر از دو هفته پس از اجرای مرحله دوم طرح کاهش، اولین نشانه‌های تاثیر مثبت این طرح بر کیفیت هوای شهر تهران در حال نمایان شدن است. به طوری که با گذشت ۲۳۰ روز از سال مشخص شده که روند فزاینده آلودگی هوا نسبت به سال گذشته، از نیمه دوم سال معکوس شده و در یک ماه و نیم اخیر در هیچ روزی هوای تهران ناسالم نشده است.

دفتر فیش حج محمد 4 0 492 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS