آموزش مناسک حج

سرزمین یادها و نشانه ها
زینب
/ دسته ها: دل نوشته ها

سرزمین یادها و نشانه ها

مدینه/ فدک

«فدک» در صدو سی کیلومتری مدینه است. این منطقه بخش وسیعی از مزارع خیبر بوده است.

اهالی فدک که یهودی بودند؛پس از شکست یهودیان خیبر؛ صلاح خود در این دیدند که با پیامبر(ص) از راه مسالمت وارد شوند؛ لذا با حضرت قرار دادی بستند که نصف زمین ها و مزارع و باغات فدک متعلق به پیامبر(ص) باشد و نصف دیگر متعلق به خودشان.

فدک در آمد زیادی داشت که پیامبر(ص) آن را میان بنی هاشم و فقرا تقسیم می کرد؛ تا اینکه روزی حضرت فاطمه را طلبید و فدک را به وی بخشید.

پس از فوت پیامبر(ص) خلیفهٔ اول دستور داد فدک را مصادره کردند!

(سایت اختصاصی فیش حج محمد/برگرفته از کتاب سرزمین یادها ونشانه هامحمد فرقانی)

مطلب قبلی سرزمین یادها و نشانه ها
مطلب بعدی سرزمین یادها و نشانه ها
چاپ
744 رتبه بندی این مطلب:
5/0
[EasyDNNnews:GravityGallery] [EasyDNNnews:IfExists:AuthorProfile]
[EasyDNNnews:Author:Image:Width:85:Height:120:Resize:Crop]

[EasyDNNnews:Author:DisplayName][EasyDNNnews:Author:RSSURL]

[EasyDNNnews:Author:ShortInfo] [EasyDNNnewsLocalizedText:Otherpostsby] زینب
[EasyDNNnews:Author:Contact] [EasyDNNnews:Author:FullInfo] [EasyDNNnews:Author:Facebook] [EasyDNNnews:Author:Twitter] [EasyDNNnews:Author:LinkedIn] [EasyDNNnews:Author:GooglePlus]
[EasyDNNnews:EndIf:AuthorProfile] [EasyDNNnews:IfExists:AuthorGroup]
[EasyDNNnews:Author:GroupImage:Width:85:Height:120:Resize:Crop]

[EasyDNNnews:Author:GroupName][EasyDNNnews:Author:GroupRSSURL]

[EasyDNNnews:Author:GroupInfo]
[EasyDNNnews:Author:GroupContact] [EasyDNNnews:Author:GroupFacebook] [EasyDNNnews:Author:GroupTwitter] [EasyDNNnews:Author:GroupGooglePlus] [EasyDNNnews:Author:GroupLinkedIn]
[EasyDNNnews:EndIf:AuthorGroup] [EasyDNNnews:RelatedArticles]

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر