سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
11950 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - 16000000 تومان برای پدرومادرم میخوام لطفا قیمت منصفانه بگین...
مشاهده جزئیات
11951 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - 16000000 تومان
مشاهده جزئیات
11952 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - فروشی تومان
مشاهده جزئیات
11953 فروش فیش حج 2 عمره سال: 1386 ماه: اسفند روز: 12 اولویت اعزام : بانک ملی توافقی دو عدد فیش شخصی هرکدام به مبلغ 12 میلیون تومان ...
مشاهده جزئیات
11955 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1385 ماه: شهریور روز: 15 حدود سال اعزام : 1397 تومان با سلام - دو فقره فيش حج تمتع واجب ، ثبت نامي شهريور 85 ، هر كدام به مبلغ 15 ميليون تومان بفروش ميرسد ....
مشاهده جزئیات
11957 فروش فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی دو.عدد فیش حج واجب در اولویت اول بفروش میرسد ...
مشاهده جزئیات
11958 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1385 ماه: اسفند روز: - حدود سال اعزام : 1397 توافقی
مشاهده جزئیات
11959 خرید فیش حج تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 97 توافقی
مشاهده جزئیات
11960 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: 22 توافقی
مشاهده جزئیات
11961 فروش فیش حج 1 عمره سال: 1391 ماه: - روز: - اولویت اعزام : 436 توافقی فروش یک عدد فیش حج عمره اولویت 436 بانک ملی به قیمت توافقی در زاهذان ...
مشاهده جزئیات
11962 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: - روز: - اولویت اعزام : 320 توافقی دو عدد حج عمره ....
مشاهده جزئیات
11963 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: 22 توافقی قیمت توافقی ...
مشاهده جزئیات