سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
11911 خرید فیش حج 2 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 1397 14000000 تومان خریدار فیش 85 یا 84 هر فیش 14 میلیون نقد
ملی یا ملت اعزام 97 قطعی...
مشاهده جزئیات
11912 فروش فیش حج تمتع سال: 1385 ماه: اسفند روز: 20 حدود سال اعزام : 98 توافقی تعداد دو عدد فیش که در سال 98از اولین گروههای اعزام به حج میباشد بفروش میرسد....
مشاهده جزئیات
11913 فروش فیش حج تمتع سال: 1385 ماه: اسفند روز: 20 حدود سال اعزام : 98 توافقی
مشاهده جزئیات
11915 فروش فیش حج ۱ تمتع سال: - ماه: - روز: - حدود سال اعزام : ۹۷ توافقی قیمت ۱۴،۵۰۰،۰۰۰
یک عدد
ثبت نامب دی ۸۵
تو بازار ۱۵ خرید و فروش میش...
مشاهده جزئیات
11916 فروش فیش حج ۲ تمتع سال: 1385 ماه: بهمن روز: - حدود سال اعزام : ۱۳۹۷ توافقی
مشاهده جزئیات
11920 فروش فیش حج تمتع سال: 1386 ماه: دی روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11921 فروش فیش حج 1 عمره سال: - ماه: - روز: - اولویت اعزام : 800 هزار تومانی توافقی یک عدد فیش حج عمره 800 تومانی بانک ملی به فروش می‌رسد ...
مشاهده جزئیات
11922 فروش فیش حج 3 تمتع سال: 1386 ماه: اسفند روز: 20 حدود سال اعزام : 1400 توافقی
مشاهده جزئیات
11923 فروش فیش حج 2 تمتع سال: - ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 96 توافقی 2عدد فیش حج واجب 86...
مشاهده جزئیات
11924 خرید فیش حج ۴ تمتع سال: 1386 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
11925 فروش فیش حج ۳ عمره سال: 1390 ماه: - روز: - اولویت اعزام : عباس مشایخی توافقی
مشاهده جزئیات
11926 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات