سامانه خرید و فروش فیش حج

فیش results
مرتب سازي براساس:
شناسه نوع کاربری تعداد نوع فیش تاریخ اولویت قیمت توضیحات
10884 فروش فیش حج ۱ تمتع سال: 1386 ماه: خرداد روز: 3 حدود سال اعزام : ۹۷_۹۸ توافقی
مشاهده جزئیات
10885 خرید فیش حج تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 1397 توافقی
مشاهده جزئیات
10886 فروش فیش حج عمره سال: 1390 ماه: مهر روز: 24 اولویت اعزام : ٣٠٦ توافقی تعداد ٧ فيش عمره هست كه اعلام شده بود. اولويت ٣٠٦ميباشد. ضماً هر ٧ فيش بنام خانو...
مشاهده جزئیات
10888 خرید فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - 10000000 تومان
مشاهده جزئیات
10889 خرید فیش حج 1 تمتع سال: 1385 ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 97 توافقی
مشاهده جزئیات
10890 فروش فیش حج دوعدد تمتع سال: 1386 ماه: مهر روز: 22 حدود سال اعزام : ۱۳۹۷ توافقی دوعدد فیش تمتع ب قیمت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ملیون تومان ب فروش میرسد...
مشاهده جزئیات
10891 فروش فیش حج تمتع سال: - ماه: - روز: - توافقی
مشاهده جزئیات
10892 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1379 ماه: آبان روز: - توافقی فروش یک عدد فیش حج تمتع
ثبت نامی سال 79
با سود بانکی
اماده اعزام...
مشاهده جزئیات
10893 فروش فیش حج 1 تمتع سال: 1385 ماه: دی روز: 9 حدود سال اعزام : 97 توافقی
مشاهده جزئیات
10894 فروش فیش حج 2 تمتع سال: 1385 ماه: دی روز: - توافقی قیمت هرکدام 20 میلیون تومان، فروش فقط و فقط به صورت نقدی، تخفیف جزئی پای معامله...
مشاهده جزئیات
10895 فروش فیش حج تمتع سال: 1384 ماه: آذر روز: 10 توافقی
مشاهده جزئیات
10896 خرید فیش حج 2 تمتع سال: - ماه: - روز: - حدود سال اعزام : 1397 حداکثر 10 میلیون دو عدد باشه تومان
مشاهده جزئیات