آموزش مناسک حج

دفتر فیش حج محمد 4
/ دسته ها: اخبار حج

«شاهرگی برای حریم» قصه زندگی شهیدی که از مهدویت به شهادت رسید

شاهرگی برای حریم» نوشته سمانه خاکبازان کتابی درباره شهید حمیدرضا اسداللهی است که زا مهدویت به شهادت رسید.

در بیست و نهمین شب از معرفی کتاب در ساعت ۲۱ به کتاب «شاهرگی برای حریم» نوشته سمانه خاکبازان می‌پردازد. این کتاب درباره شهید زندگی حمیدرضا اسداللهی است که با نگاه فرهنگی پا به جبهه نبرد گذاشت.

برای خواندن مصاحبه اینجا  کلیک کنید«شاهرگی برای حریم» قصه زندگی شهیدی که از مهدویت به شهادت رسید

چاپ
87 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
[EasyDNNnews:GravityGallery] [EasyDNNnews:IfExists:AuthorProfile]
[EasyDNNnews:Author:Image:Width:85:Height:120:Resize:Crop]

[EasyDNNnews:Author:DisplayName][EasyDNNnews:Author:RSSURL]

[EasyDNNnews:Author:ShortInfo] [EasyDNNnewsLocalizedText:Otherpostsby] دفتر فیش حج محمد 4
[EasyDNNnews:Author:Contact] [EasyDNNnews:Author:FullInfo] [EasyDNNnews:Author:Facebook] [EasyDNNnews:Author:Twitter] [EasyDNNnews:Author:LinkedIn] [EasyDNNnews:Author:GooglePlus]
[EasyDNNnews:EndIf:AuthorProfile] [EasyDNNnews:IfExists:AuthorGroup]
[EasyDNNnews:Author:GroupImage:Width:85:Height:120:Resize:Crop]

[EasyDNNnews:Author:GroupName][EasyDNNnews:Author:GroupRSSURL]

[EasyDNNnews:Author:GroupInfo]
[EasyDNNnews:Author:GroupContact] [EasyDNNnews:Author:GroupFacebook] [EasyDNNnews:Author:GroupTwitter] [EasyDNNnews:Author:GroupGooglePlus] [EasyDNNnews:Author:GroupLinkedIn]
[EasyDNNnews:EndIf:AuthorGroup] [EasyDNNnews:RelatedArticles]

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر